Schepencollege keurt verschillende openbare werken goed

10-03-2014 20:49
 
Het schepencollege keurde in de laatste raadszitting op vraag van Schepen Erwin Franceus verschillende openbare werken goed. Het gaat hem om de aanleg van een nieuw fiets- en voetpad in de Zonnebloemstraat vanaf rotonde Zonnebloemstraat tot aan de Driepikkel (Oudenberg). Ook de aanleg van een nieuw voetpad in de Boelarestraat aan de kant van St Catharina College vanaf de rotonde Zonnebloemstraat tot aan de Denderstraat werd goedgekeurd. Ook zal een Octopus installatie ter hoogte van de schoolingangen ter verhoging van de veiligheid voor de schoolkinderen aangebracht worden.
Eind maart start het stadsbestuur met de vernieuwing van de betonvakken in de Ijsbroekstraat, de Fabriekstraat, de Klakvijverstraat en de Rijtestraat.
De renovatie van het oud-gemeentehuis Grimminge staat eveneens in de startblokken.Tenslotte wordt aan de renovatie van het oude postgebouw te Idegem wordt ook gestadig verder gewerkt.
 
Bron : 9500news