Samenstelling college Brakel

18-12-2018 20:53
Hierbij de nieuwe samenstelling van het college Brakel. 
Burgemeester Stefaan Devleeschouwer: veiligheid, personeelsbeleid, communicatie, dierenwelzijn, ontwikkelingssamenwerking;
1e schepen Alexander De Croo: is verhinderd als vice-premier en wordt vervangen door Marc De Pessemier;
Schepen Marleen Gyselinck: burgerlijke stand, senioren, gelijke kansen;
Schepen Peter Vanderstuyf: omgeving (milieu, ruimtelijke ordening), financiën, huisvesting, landbouw, middenstand;
Schepen Sabine Hoeckman: openbare werken, mobiliteit, kerkhoven;
Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en schepen Marijn Devalck: sociale zaken, cultuur, feestelijkheden;
Schepen Marc De Pessemier: jeugd, sport, toerisme, onderwijs, digitalisering.
(gudc)