Samenkomst college / vast bureau - gemeente- en OCMW-raad 2 december 2019

03-12-2019 11:01
Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwam op 2 december 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Vier meldingen van sluikstorten die via de mobiele camera werden geregistreerd, worden overgemaakt aan de lokale politie.
Binnen het kader van het verwelkomen van nieuwe inwoners wordt werk gemaakt van een welkomstbox.
Gemeente en OCMW Brakel stappen mee in een project met andere besturen met het oog op een “geïntegreerd breed onthaal”.
De volgende gemeente- en OCMW-raad zal op maandag 23 december 2019 doorgaan.
De gemeente en OCMW-raad kwamen op 2 december 2019 samen.
Agenda’s van samenwerkingsverbanden werden goedgekeurd (SOLVA, CIPAL, I.VL.A., FARYS).
De budgetwijziging 2019/2 en het algemeen retributiereglement werden goedgekeurd.
De gemeentebelastingen op tweede verblijven en weekendhuisjes, de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting blijven op hetzelfde tarief als de vorige legislatuur.
Met het oog op het project van het “fietspad Ronsesestraat” wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Brakel – Aquafin – AWV en TMVW.
(Gemeente Brakel)
De gemeente en OCMW-raad kwamen op 2 december 2019 samen.
Agenda’s van samenwerkingsverbanden werden goedgekeurd (SOLVA, CIPAL, I.VL.A., FARYS).
De budgetwijziging 2019/2 en het algemeen retributiereglement werden goedgekeurd.
De gemeentebelastingen op tweede verblijven en weekendhuisjes, de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting blijven op hetzelfde tarief als de vorige legislatuur.
Met het oog op het project van het “fietspad Ronsesestraat” wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Brakel – Aquafin – AWV en TMVW.