Rioleringswerken gepland in de Hollebeekstraat en Wouterbosweg in Brakel

26-08-2019 21:14
Aquafin plant riolerings- en wegenwerken in de Hollebeekstraat en Wouterbosweg in Brakel.
“Er wordt een gescheiden stelsel aangelegd, waarbij we het afvalwater en regenwater gescheiden afvoeren. Dit is nodig om het rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallaties optimaal te laten werken. De vuilwatercollector zal aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Parike en het regenwater zal via nieuwe grachten en inbuizingen aflopen naar de Remistebeek”, zegt Sacha Van Der Eedt, projectmanager bij Aquafin. De wegenis langs het tracé wordt nadien over de volledige rijwegbreedte hernieuwd en de gemeente Brakel voorziet nieuwe voet- en fietspaden langs het werktracé. Omwille van het afwerken van plannen, goedkeuringen, vergunningen en het aanduiden van een aannemer, zullen de werken vermoedelijk aanvangen in het voorjaar van 2020.
Meer info over dit project volg tijdens de infoavond op dinsdag 27 augustus om 19u in Feestcomplex Europa, Steenweg 18a in Brakel.
(Gemeente Brakel)