Regieprijs Krakelingen 2016 uitgereikt

19-04-2016 21:05

Dinsdagavond vond de uitreiking van de regieprijs Krakelingen van dit jaar plaats in de raadzaal van het stadhuis van Geraardsbergen.

De deelnemers van de krakelingenstoet werden uitgebreid geëvalueerd. 

Daarvan vielen 2 groepen in de prijzen

- Groep 21a: Het bezoek van Albrecht en Isabella aan de Abdij van Geraardsbergen, met de vrienden van Hunnegem en directeur Filip Santens en leerkracht informatica Els Barbieur van het Sint-Catharinacollege van Geraardsbergen.

- Groep 14 : Kleine ridders en jonkvrouwen uitgebeeld door Sint-Catharinacollege De Zeppelin.

Het 25-jarig bestaan van het krakelingencomité werd nog eens in de verf gezet.