Rebus komt op voor gezonde en gezinsvriendelijke ‘Openlucht-sporthal’ voor iedereen

06-03-2014 10:54

De uitgebreide bebouwde kom aan de Groteweg-Astridlaan

In punt 11 van de gemeenteraad van 11 maart wordt voorzien om de bebouwde kom  N42/Astridlaan uit te breiden tot aan de Molendreef.

Wordt dat (opnieuw)een mobiliteitsmaatregel die enkel slaat op het voertuigenverkeer?

De Groteweg-Astridlaan evolueerde steeds verder naar woonzone met heel wat handelsactiviteiten aan de Astridlaan.

Deze strook wordt steeds meer een meer een  autofilestrook, zonder  veilige  of met ingenomen voorzieningen voor andere weggebruikers. Deze  strook wordt verder onleefbaar, blijft onveilig  en zorgt ook al voor de afremming van de dringende hulpverlening (brandweer en MUG).

Volgens Rebus ontwikkelt een gemeenschap alleen maar  volledig als er plaats en ruimte is voor iedereen. Daar kan een gezonde en gezinsvriendelijke ‘openlucht-sporthal’ ontstaan die kansen geeft voor meer en regelmatig bewegen.

Daarom dringen we opnieuw aan voor een totaalaanpak en dus ook:

-uitbouw van vrije voet- en fietspaden (wel achter strook geparkeerde voertuigen);

-voor iedereen toegankelijke wegeninfrastructuur en handelszaken

-herstelde en heropende trage wegen die op deze hoofdweg aankomen en vertrekken

-een voetgangers en fietserstunnel onder de N42 in de dorpscentra van Overboelare en Nederboelare.