Raadslid Flamez vraagt om duidelijke signalisatie vanaf kruispunt 'Den Dollar' naar Geraardsbergen

22-04-2014 20:43

De grootscheepse  werken aan de rotonde “Den Dollar“ zorgen reeds enige tijd voor grote verkeersproblemen, zowel voor de inwoners van Ninove als voor de mensen die via Ninove dagelijks naar Brussel trekken. 
Vele Geraardsbergenaars en Brakelaars ondervinden moeilijkheden om via de ring Ninove te doorkruisen. Daarom vraagt Flamez om een duidelijke signalisatie.
"Voor niet-inwoners van Geraardsbergen die onze stad wensen te bezoeken is geen enkel signalisatiebord aangebracht dat naar onze stad verwijst.
Met het toeristisch seizoen op  komst waarbij de dagtoeristen maar ook de vele wielertoeristen onze stad willen aandoen zou het aangewezen zijn dat Ninove ook naar Geraardsbergen verwijst op deze omleidingsborden", aldus Flamez.
Flamez vroeg aan de stad Ninove om de rode wegsignalisatieborden aan te passen en ook Geraardsbergen te laten vermelden.
Ann D'Hauwer, deskundige openbare werken, vindt deze vraag alvast terecht en zal op de volgende werfvergadering van AWV vragen om een bijkomende aanduiding.
Verder zit de werf nog steeds binnen de vooropgestelde planning, mits een paar lichte verschuivingen door onverwachte zaken; zo is de fase 3 sneller opgestart terwijl er nog een zone van fase 2 dient afgewerkt te worden.
Actuele info, plannen, nieuwsbrief, … kan u steeds terugvinden via : www.wegenenverkeer.be/ninove
Einde van het project : medio 2015.