Raadslid Flamez neemt woningbeleid stadsbestuur op de korrel

12-11-2015 18:02

Tijdens de laatste gemeenteraad uitte Sp.a raadslid Patrick Flamez zijn ongenoegen over de manier waarop het stadsbestuur omgaat met het woningbeleid in Geraardsbergen. 

Flamez werd door buurtbewoners van de Kleine Steenstraat aangesproken over de toestand van 2 panden, waarvan de deuren wagenwijd open staan en het afval opgestapeld ligt.

(ingezonden foto's)

Flamez verwijt de burgemeester enkel aandacht te hebben voor grootschalige en rijkere projecten, terwijl woningen verscholen in de oude stadskern aan het oog voorbij gaan. Bij de Sp.a wil men dat de leegstand en verkrotting in de 'armere' buurten ook wordt aangepakt.

 

Ook het hoofdkerkhof van Geraardsbergen heeft volgens Flamez nog enkele pijnpunten.

Een groot centraal gelegen deel aan het einde van de hoofdoprit werd voorbije zomer vrijgemaakt wegens vervallen concessies. 

"De algemene staat van dit perceel stoort enorm. Het braakliggend terrein werd niet eens genivelleerd en ligt er verwilderd bij met onkruid her en der", aldus Flamez. 

"Een tweede ergernis zijn de 2 triestige potjes chrysanten die werden geplaatst op het kleine militair kerkhof. Wij ontvangen jaarlijks ongeveer 350 euro vanwege de Belgische Staat voor onderhoud van militaire begraafplaatsen. Dit getuigt toch van weinig inlevingsvermogen en respect voor deze helden uit WO ll. Een klein kransje of bloemstuk op Allerheiligen is toch wel aangewezen voor die soldaten waarvan hun familie aan de andere kant van de aardbol woont."

Raadslid Flamez vraagt de bevoegde schepen Franceus toch ook hier wat meer aandacht aan te besteden.

(ingezonden foto)

 

Reactie burgemeester Guido De Padt

“Het stemt mij tevreden dat Patrick Flamez vaststelt dat de burgemeester ook belang hecht aan de toekomst van onze stad. Blijkbaar is het hem overigens tijdens de gemeenteraad van maandag jl. ontgaan dat wij het vroegere ELDI-gebouw in de Weverijstraat hebben aangekocht o.m. in het kader van de bestrijding van de leegstand en om er een woonbestemming aan te geven. In het geval dat door PF wordt aangeklaagd werden al acties ondernomen door onze Woondienst en de politie teneinde de eigenaars te responsabiliseren. Er hangt hen ook een leegstandsbelasting boven het hoofd. Wij kunnen in zaken zoals deze niet verder en meer optreden en zonder meer woningen gaan opruimen. Een gemeenteraadslid en ex-schepen zou dat moeten weten

Gerelateerd artikel inzake woningbeleid: https://www.uwnieuws.be/news/kwaliteitsbeleid-woningen-in-geraardsbergen/