PVDA Geraardsbergen wil 'halfuurtje van het volk' in gemeenteraad

09-02-2015 17:21

PVDA Geraardsbergen voert momenteel campagne en ijvert voor een vast agendapunt van een halfuur op elke gemeenteraad, waarbij elke inwoner of vereniging van de stad het woord kan nemen.

 

“Wat wij vragen bestaat nog niet in Geraardsbergen, maar wel in tal van andere gemeenten, zegt PVDA-lid en initiatiefnemer van het ‘halfuurtje van het volk’ Tom Sillen. (foto links)

 

In het huishoudelijk reglement van de Geraardsbergse gemeenteraad staan wel documenten die handelen over de 'participatie van de burger', maar PVDA Geraardsbergen wil verder gaan.

"Wij willen dat iedere inwoner van Geraardsbergen zijn vraag of opmerking kan voorleggen aan de gemeenteraad, zonder dat de inwoner eerst een schriftelijk verzoek moet sturen en tot drie maanden moet wachten voor hij een antwoord krijgt, en zonder dat de inwoner eerst bij 1% van alle inwoners van de stad handtekeningen moet gaan ophalen om zijn punt op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Die twee opties bestaan inderdaad overal, maar zijn eerder een drempel voor inspraak dan een toegang tot inspraak”.

 

Burgemeester Guido De Padt wenst hierover geen verder standpunt in te nemen, omdat dit een bevoegdheid is van de gemeenteraad.

Hij wijst er op dat er in de stad 16 dorpsraden bestaan via dewelke elke burger om het even welke vraag kan stellen. 

"Ik neem aan dat dit veel interessanter en laagdrempeliger is voor de participatie van "het volk" aan het beleid", besluit de burgemeester.