PVDA Geraardsbergen: “Echte burgerinspraak via Halfuurtje van het Volk”

08-01-2016 11:03

 

Opnieuw weerklinkt in Geraardsbergen de roep naar meer inspraak voor de burger. PVDA Geraardsbergen blijft pleiten voor de invoering van een democratisch Halfuurtje van het Volk, dat de burger echte inspraak geeft in het beleid.

 

“Er wordt te weinig naar ons geluisterd en we laten ons te weinig horen”, zegt een inwoonster van Geraardsbergen in een reportage op de regionale tv-zender. Zij heeft helemaal gelijk.

De sp.a lanceerde in Geraardsbergen het voorstel om meer dorpsraden op te richten in het stadscentrum. Daar kan PVDA Geraardsbergen zich in vinden, maar dé oplossing is het zeker niet, vindt de partij. Lydia Imbo van PVDA Geraardsbergen, zelf een actieve burger: “Er bestaan inderdaad al organen en instanties die burgers en verenigingen in contact brengen met de politici. En hier en daar leveren zij degelijk werk. Maar zij hebben slechts een adviserende functie of een beperkte inspraak. Bovendien is de drempel van sommige procedures zo hoog, dat je als burger al ontmoedigd bent voor je eraan begint.”

PVDA Geraardsbergen wil meer burgerparticipatie in het beleid en blijft dan ook pleiten voor de invoering van een democratisch Halfuurtje van het Volk, dat de burger echte inspraak geeft.

Het “Halfuurtje van het Volk”, waar de PVDA Geraardsbergen campagne voor voert, is een tijdsblok tijdens de gemeenteraad en de OCMW-raad, waar iedere inwoner van Geraardsbergen, zijn of haar vragen kan stellen, ideeën kan komen verduidelijken of verzuchtingen uiten. Dat kan individueel of in groep, als vereniging of organisatie.

“En dat is een veel directere manier van inspraak”, zegt Lydia Imbo. “Gezien het ‘halfuurtje’ een officieel agendapunt wordt, zullen de politici in alle openbaarheid een antwoord bieden op de voorgelegde dossiers.”

“Een ander sterk punt is dat de problematiek van de burger een groter bereik heeft bij de mede-inwoners. Politici krijgen met het ‘halfuurtje van het volk’ dan weer de mogelijkheid hun beleid dichter bij de inwoners te brengen. Hetgeen alleen maar een sterk signaal is in tijden van antipolitiek.”

De burgemeester liet in de tv-reportage weten dat “zijn deur altijd openstaat”. “Zo kennen we hem, natuurlijk”, zegt Lydia Imbo. “Maar zo’n manier van werken is alles behalve democratisch en transparant. Om de openbaarheid van bestuur te bevorderen, is het noodzakelijk dat er structurele kanalen zijn voor inspraak. En het Halfuurtje van het Volk is daar perfect voor.”

 

Meer info over het Halfuurtje van het Volk vind je nog steeds op www.halfuurtjevanhetvolk.be.

 

PVDA Geraardsbergen zamelt momenteel handtekeningen in om via de decretale procedure op de gemeenteraad het voorstel van het Halfuurtje van het Volk voor te leggen.