Psycho-educatie voor een betere integratie erkende vluchtelingen

26-11-2015 17:28

 

Geraardsbergen startte recent een project Mindspring op.  “Veel vluchtelingen hebben psychische moeilijkheden. Hun redenen om het eigen land te verlaten, hun vluchtverhaal, de procedure die hier doorlopen wordt, het opnieuw beginnen in een andere cultuur, in een andere taal … Dit zijn allemaal elementen die het psychisch evenwicht zwaar onder druk zetten”, vertelt Veerle Huwe, integratieambtenaar bij de stad Geraardsbergen.

Hulpverleners en het OCMW geven aan dat er te weinig gepaste methodieken zijn om met vluchtelingen op een aangepaste wijze te werken aan een groter psychosociaal welzijn, naast de eventuele (individuele) therapeutische begeleiding.

Om  tegemoet te komen aan de psychische noden van vluchtelingen werd een oplossing gevonden in het programma Mind-Spring dat in Nederland ontwikkeld werd.

Onder impuls van de dienst samenleving van de stad Geraardsbergen is deze methodiek dan ook nu gestart bij het OCMW.

Veel vluchtelingen hebben last van spanning en lichamelijke klachten. Je kan er invloed op uitoefenen door de manier waarop je ermee omgaat”, aldus burgemeester Guido De Padt, bevoegd voor het integratiebeleid.De gehanteerde werkvormen in deze cursus zijn: psycho-educatieve groepsgesprekken en ontspanningsoefeningen. Het typerende aan Mind-Spring is dat de trainer die de cursus geeft zelf ook erkend vluchteling is die de taal van de hulpbehoevende vluchtelingen spreekt. Een co-begeleider uit het welzijnswerk biedt ondersteuning”.

Psycho-educatie van personen met traumatische ervaringen zorgt ervoor dat mensen mentaal klaar zijn voor het integratieproces en voorkomt radicalisering”, voegt OCMW-voorzitter David Larmuseau eraan toe. ”Gedurende zes bijeenkomsten zoeken de deelnemers gericht hoe ze aan hun toekomst kunnen werken. Er wordt tijdens de cursussen uitvoerig aandacht besteed aan het aanpassen aan de nieuwe situatie en het (her)vinden van een positieve, 'nieuwe' identiteit in België”.

 

Meer informatie over “Mindspring”: https://www.mindspring.be