Provinciebestuur bevestigt schrapping doortrekkersterrein te Geraardsbergen

14-02-2014 17:21

Tijdens het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied werd inderdaad een terrein voor doortrekkers voorzien op het einde van de Molenstraat, net voorbij de laatste woningen. Het plan werd zo voorlopig vastsgesteld door de provincieraad op 14  december 2011.

Na het openbaar onderzoek dat liep van 9 januari 2012 tot 8 maart 2012 adviseerde de PROCORO in haar zitting van 26 juni 2012, naar aanleiding van talrijke bezwaren, om het doortrekkersterrein verder naar het westen op te schuiven tot voorbij de oude tramzate om zo een grotere afstand te creëren tov van de bewuste woningen.

Bij de definiteve vaststelling door de provincieraad van 5 september 2012 werd echter, afwijkend van het advies van de PROCORO, beslist om het doortrekkersterrein te laten vallen, omwille van 'het gebrek aan draagkracht ... zowel bij de bevolking als bij het beleid op lokaal niveau'. Het plan werd dus zonder het doortrekkersterrein goedgekeurd door de minister.

Gemeenteraadslid Flamez interpelleerde hieromtrent nog op de laatste gemeenteraad.

 

De omwonenden kunnen hieromtrent dus worden gerustgesteld.