Provincie Oost-Vlaanderen subsidieert 6 projecten voor duurzame bedrijventerreinen in 2020

13-12-2019 10:44

De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen keurt subsidies goed voor 6 projecten die inzetten op verduurzaming van bedrijventerreinen en dat voor een totaal bedrag van 120 000 EUR.

“Bedrijven, terreinbeheerders en lokale besturen werken samen aan verduurzamende thema’s zoals energie, duurzaam industrieel bouwen, duurzame mobiliteit, bewegwijzering, veiligheid en dergelijke meer.”

Gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Economie

De 6 projecten

  • Het gemeentebestuur van Wichelen wil het bedrijventerrein Meerbos uitbreiden en verduurzamen. Voor de studie 'Verduurzamen KMO zone Meerbos', die kadert in het actieplan 'Klimaatgezond Oost-Vlaanderen', ontvangt de gemeente 20 000 EUR.
  • De vzw Bedrijvenpark Gentbrugge 2 ontvangt voor acties op het vlak van bewegwijzering, de organisatie van een cultureel event en de aankoop van AED toestellen een bedrag van 20 000 EUR.
  • De vzw Bedrijvenplatform Gavere gaat volgende acties uitvoeren: een studie voor een betere inrichting van het terrein, de voorbereiding van het terrein zelf, het plaatsen van inheemse aanplantingen en de aankoop en installatie van sportinfrastructuur. Voor deze acties, die deels kaderen in het actieplan 'Klimaatgezond Oost-Vlaanderen', ontvangt de vzw 20 000 EUR.
  • Het gemeentebestuur van Aalter werkt samen met de Aalterse bedrijven en de bedrijvenvereniging Theon aan biodiversiteit, duurzame mobiliteit en gezondheid. Aalter werkt aan een fietsnetwerkplan (met een fietsherstelservice), een biodiversiteitsplan, gaat buitensportmeubilair plaatsen en een sensibiliseringscampagne voeren. Voor dit project, dat kadert in het actieplan 'Klimaatgezond Oost-Vlaanderen', is een subsidie van 20 000 EUR voorzien.
  • Het bedrijf Timmerman Energy & Heat Solutions trekt een samenwerkingsverband met de bedrijven in Eeklo, de stad en Voka. De geplande acties zijn: aankoop van elektrische laadinfrastructuur; de organisatie van een mobi-deelsalon en een duurzame grabbelpasdag voor scholen en een koepelsite voor vacatures. Voor de acties, die grotendeels kaderen in het actieplan 'Klimaatgezond Oost-Vlaanderen', ontvangt het bedrijf20 000 EUR.
  • De vzw IZ 2 Ninove ijvert in de samenwerking met de bedrijven op de industriezone 2 voor de verbetering van de signalisatie, de verkeersveiligheid en het imago. Voor de aanleg van fietssuggestiestroken en biodiverse bermen ontvangt de vzw 20 000 EUR.

De goedgekeurde projecten worden via een evenement extern bekend gemaakt, in samenspraak en samenwerking met de Provincie en de POM Oost-Vlaanderen.

(Prov O-Vl)