Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt activiteiten wereldburgerschap

22-07-2015 18:09

De provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt gemeentes en andere lokale spelers die activiteiten opzetten om Oost-Vlamingen te sensibiliseren rond wereldburgerschap.

Ook in Geraardsbergen krijgen 2 projecten een financiële ondersteuning.

Het Koleurenfeest, een intercultureel straatfeest voor buren & culturen, ontvangt 8 000 EUR. Daarnaast ontvangt de stad 3 000 EUR voor haar activiteiten rond fairtrade, zoals de ontwikkeling van een fairtradetraject voor scholen en een fairtraderoute met alle handelaars en horecazaken met een fairtrade-aanbod.

Door de situatie van en in het Zuiden onder ogen te brengen van onze mensen hier, komen we tot een grotere solidariteit. Bovendien maken we zo kans op een meer gedragen Noord-Zuid samenwerking waarin de burgers zelf meer investeren en deelnemen”, verklaart Eddy Couckuyt, gedeputeerde voor ontwikkelingssamenwerking.

Acht lokale en regionale projecten werden gesubsidiëerd voor een totaalbedrag van 45 000 EUR.