Provincie legt voorstel van Oost-Vlaamse prioriteiten voor aan NMBS in kader van nieuw vervoersplan

30-01-2015 16:39


 

Provincie legt voorstel van Oost-Vlaamse prioriteiten voor aan NMBS in kader van nieuw vervoersplan

Op 14 december 2014 lanceerde de NMBS een nieuwe dienstregeling met het Vervoersplan 2014-2017. De Provincie nam een coördinerende rol voor de Oost-Vlaamse steden en gemeenten en stelde een dossier samen voor de NMBS met daarin een aantal prioritair weg te werken leemten en knelpunten en een ruimere ambitie naar 2020 toe.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor mobiliteit: "Tijdens de toelichting van het vervoersplan door de NMBS in juni 2014 nodigde de NMBS de lokale overheden uit om input aan te reiken die nuttig is voor de evaluatie van het vervoersplan. Dit naar aanleiding van de start van de opmaak van het volgende vervoersplan 2017-2020 vanaf januari 2015. De Provincie Oost-Vlaanderen nam vanuit haar rol als regisseur en coördinator het initiatief om daarop in te gaan door de input te verwerken in een totaaldossier voor Oost-Vlaanderen. Heel wat gemeenten die hinder ondervinden van de nieuwe dienstuitvoering of klachten krijgen van burgers, hebben hierop geanticipeerd."

Prioriteiten op korte termijn
Bij het aanduiden van prioriteiten werd rekening gehouden met het dringende karakter ervan, de impact op verschillende doelgroepen (vb. scholieren), het probleem van eerste en laatste treinen die werden afgeschaft en de realisatiegraad/haalbaarheid om op korte termijn te worden gerealiseerd. Met medewerking van de reizigersvereniging TreinTramBus konden een aantal specifieke problemen voor Oost-Vlaanderen worden aangeduid.

• De meeste klachten hebben betrekking op de gebrekkige stiptheid en capaciteitsproblemen, vooral op de lijnen Gent-Brussel, Kortrijk-Zottegem-Brussel en Sint-Niklaas-Mechelen. Het wegvallen van de categorie IR-treinen zorgt hierbij voor extra verwarring.

• Ook een aantal P-treinen die werden afgeschaft, met in het bijzonder eerste en laatste treinen in de ochtend- en avondspits, zijn vooral nadelig voor scholieren en mensen die in ploegen werken in de regio's Meetsjesland en in de Denderstreek.

• De zwakke weekendbediening op de lijnen Gent-Eeklo en Gent-Ronse blijft voor ergernis zorgen.

• Een andere groep van getroffen reizigers ondervindt nadelen van het wegvallen van rechtstreekse verbindingen, waardoor een overstap moet worden gemaakt. Korte overstaptijden zorgen voor onzekerheid en langere reistijden, bijvoorbeeld voor reizigers vanuit Aalter naar Antwerpen en tussen Aalst en Geraardsbergen.

Ruimere ambitie 2020
Naast deze en tal van andere leemten die met het dossier werden overgemaakt aan de NMBS, wordt ook een ruimere ambitie vooropgesteld. Dit vooral met betrekking tot de geplande aanpassingen voor het GEN (Gewestelijk ExpressNet) rond Gent, Antwerpen en Brussel, die alle drie uitlopers hebben tot in Oost-Vlaanderen.

"Uit het Vervoersplan 2017-2020 hopen we een meer uitgesproken ambitie te kunnen aflezen met betrekking tot frequenties, amplitudes en reissnelheden", besluit gedeputeerde Peter Hertog.