Provincie geeft toelage voor het heraanleggen van trage wegen in o.a. Brakel en Maarkedal

09-11-2017 15:48
De Provincie Oost-Vlaanderen geeft een toelage aan de gemeenten Lovendegem, Brakel, Maarkedal en Melle voor het heraanleggen van trage wegen. De gemeente Nevele krijgt een toelage voor het plaatsten van naambordjes langs trage wegen in de gemeente.
Toelage voor het heraanleggen van een trage weg in Brakel (Zegelsem)
De gemeente Brakel wil de trage weg Burreken (BW48) heraanleggen in de deelgemeente Zegelsem
Deze weg maakt deel uit van het tragewegennetwerk Maarkedal en Brakel.
De  Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 8 998 EUR  als tussenkomst in het herinrichten van deze weg.
Toelage voor het heraanleggen van een trage weg in Maarkedal (Etikhove)
De gemeente Maarkedal wil de trage weg Hollebeekpad (VW81) in Etikhove heraanleggen.
Deze weg maakt deel uit van het tragewegennetwerk Etikhove en heeft veel potenieel om intensief gebruikt te worden door fietsende scholieren; de weg heeft recreatief eveneens een belangrijke waarde.
De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 20 000 EUR als tussenkomst in het heraanleggen van deze weg.
(Prov O-Vl)