Provinciale toelage voor tragewegenkaarten in Sint-Niklaas, heraanleg trage weg in Brakel en functionele verlichting in Wachtebeke

09-10-2019 10:43
 
De Provincie Oost-Vlaanderen kent een toelage toe voor:
 
de opmaak en bedrukking van tragewegenkaarten in Sint-Niklaas
de heraanleg van een trage weg in Brakel 
het plaatsen van functionele verlichting langs een fietssnelweg in Wachtebeke
"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen en recreatie de fiets te gebruiken of gebruik te maken van het tragewegennetwerk. Daarom ondersteunen we gemeenten bij het aanleggen van nieuwe fietspaden en verlichting hierlangs, het (her)aanleggen van trage wegen en het opmaken van tragewegenkaarten."
 
gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit
Provinciale toelage voor tragewegenkaarten in Sint-Niklaas
De stad Sint-Niklaas wil tragewegenkaarten opmaken en drukken voor het grondgebied van de stad, namelijk de deelgemeenten Sinaai, Belsele en Nieuwkerken.
 
De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 2 950,89 EUR als tussenkomst in de kosten voor het opmaken en drukken van deze tragewegenkaarten.
 
Provinciale toelage voor heraanleg trage weg in Brakel
De gemeente Brakel heeft buurtweg 48 'Burreken' in de deelgemeente Zegelsem heraangelegd. Buurtweg 48 maakt deel uit van het tragewegennetwerk Brakel.
 
De Oost-Vlaamse Provincieraad kende een vaste belofte van toelage toe van 11 399,23 EUR als tussenkomst in de heraanleg van deze weg.
 
Provinciale toelage voor functionele verlichting langs fietssnelweg F421 in Wachtebeke
De gemeente Wachtebeke wil functionele verlichting plaatsen langs fietssnelweg F421 in het Kloosterbos langs de oude spoorwegbedding OL77 tussen Walderdonck en Lelielaan. Het fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De kosten voor het plaatsen van verlichting komen in aanmerking voor een toelage van 100%.
 
De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 30 133,21 EUR als tussenkomst in het plaatsen van verlichting langs dit fietspad.
(Prov O-Vl)