Protest tegen komst moskee in Geraardsbergen

26-01-2016 11:25
 

Vlaams Belang gemeenteraadslid Stéphan Bourlau kant zich tegen de komst van een moskee te Geraardsbergen. 

Het college van burgemeester en schepen ontving volgens Stephan Bourlau een aanvraag om werken te laten uitvoeren op het perceel gelegen te Ezelberg (doodlopende zijstraat van Papiermolenstraat).

De bedoeling is om van een bestaand atelier een gebedshuis te maken. Volgens Bourlau zal de oprichting van een moskee de vervreemding en de verfransing van onze stad nog sneller doen toenemen. Deze straat heeft nu al te kampen met structurele parkeerproblemen aangezien het station

in de korte nabijheid ligt. Bovendien vreest hij voor lawaaioverlast en vreest hij dat de geplande activiteiten een te grote druk leggen op deze omgeving. 

Het openbaar onderzoek loopt vanaf 27 januari tot en met 25 februari. 

Bourlau start met een petitie tegen de komst van deze moskee en zal een gemotiveerd bezwaarschrift indienen binnen de vooropgestelde termijn.

 
 
Reactie Burgemeester Guido de Padt :
 

Er is op 18.01.16 een aanvraag ingediend voor een functiewijziging van atelier naar gebedsruimte (16 x 10 meter) en van woning naar leslokalen (o.m. Nederlandse taallessen voor vrouwen en lessen voor kinderen) .

Ons bestuur heeft beslist een openbaar onderzoek te organiseren dat loopt van 27/01/2016 tot en met 25/02/2016.

Het schepencollege zal nadien een beslissing nemen over de aanvraag.