Projecten stad en OCMW Geraardsbergen verhogen schoolkansen

19-01-2016 20:41

 

‘Ouders en kinderen stimuleren’

Kinderen uit kansarme gezinnen kampen met een achterstand wanneer ze naar het eerste leerjaar gaan. Zij missen een aantal basisvaardigheden door hun geringe deelname aan het kleuteronderwijs. In het kader van het actieplan tegen de kinderarmoede werd een projectoproep gelanceerd. De Geraardsbergse scholen krijgen extra geld voor het opzetten van acties die de kleuterparticipatie en ouderbetrokkenheid verhoogt en om te werken rond kansarmoede en het stimuleren van de Nederlandse taal.

Basisvaardigheden bijbrengen
Vandaag kampen veel kinderen uit kansarme gezinnen al met een achterstand wanneer ze naar het eerste leerjaar gaan. ‘De hoofdreden is hun geringe deelname aan het kleuteronderwijs’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Want precies deze kinderen gebruiken te weinig de pedagogische stimulansen waaraan ze zo’n grote nood hebben.’
‘We stellen vast dat de meesten, nog voor ze schoolplichtig zijn, heel wat basisvaardigheden en inzichten ontberen’, vult schepen van Onderwijs, Fernand Van Trimpont aan. ‘Omdat onderzoek aantoont dat een intensieve begeleiding binnen het gestructureerde kader van de school zeer positieve effecten heeft op de ontwikkeling, werden met het oog op de verhoging van de kleuterparticipatie, ouderbetrokkenheid en taalstimulering extra middelen vrijgemaakt.’

Ouders en kinderen betrekken
Het OCMW en de stad lanceerden via het Huis van het Kind een projectoproep naar de scholen. Een onafhankelijke jury keurde zes projecten goed.
De basisschool van het Sint-Jozefinstituut gaat een project opzetten rond kleuterparticipatie in de klas en de verdeling van pictowoordenboeken. De scholengroep van het katholiek basisonderwijs, dat achttien vestigen telt, organiseert een actie rond kleuterparticipatie. In de basisschool Hunnegem komt er een Week van de Armoede en de Freinetschool De Klaproos organiseert een Ouderfeest en lanceert een “weggeefkast”.

De Technische school Sint-Jozef zal inzetten op ouderbetrokkenheid en het St. Catharinacollege organiseert een lesmarathon om zowel leerlingen als hun ouders te sensibiliseren.
Verder gaat de basisschool GO! Centrum het lezen van de kleuters stimuleren en een Week van de kleuter inrichten.

In de basisschool De Zeppelin kunnen ze hun beleid rond ouderbetrokkenheid in praktijk omzetten door hun brievenbeleid te herbekijken en de leerkrachten te laten begeleiden.

Van onderuit groeien
‘Deze projectoproep leert ons dat voor het vraagstuk van een hogere kleuterparticipatie geen eenvormig “medicijn” bestaat’, zegt Larmuseau. Volgens zijn collega Van Trimpont vereist dit maatwerk, ook omdat de context in elke school verschillend is. ‘Ouders en kleuters moeten daarbij intensief worden betrokken.’
Wel zijn de beide beleidsverantwoordelijken ervan overtuigd dat met dit project concrete stappen zullen worden gezet om voor meer kinderen een succesvolle schoolcarrière mogelijk te maken.