Project Wereldstad: een hart voor verscheidenheid

22-02-2014 22:56
De gemeenteraad van Geraardsbergen keurde op 30 december 2013 het Meerjarenplan goed. Daarin worden de grote lijnen van het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Om meer inzicht te krijgen in bepaalde onderwerpen hield de stad in februari/maart 2013 een enquête bij 644 inwoners. Het punt "Multiculturalisme" trok onze aandacht vanwege de verbijsterende resultaten.
 
Maar liefst 34% van de ondervraagden vindt het niet positief dat er in Geraardsbergen mensen uit andere culturen wonen. 52% van de ondervraagden vindt dat er te veel mensen uit andere culturen wonen in de stad. Opvallend is wel dat de leeftijdsgroep jonger dan 25 jaar positiever staat tegenover andere culturen. De uitslag van deze stellingen leidde tot de conclusie dat er een groot onveiligheidsgevoel heerst in Geraardsbergen, vooral 's avonds in het centrum.
 
Om deze redenen riepen wij Project Wereldstad in het leven: een project met een hart voor verscheidenheid.
 
Geraardsbergen is een wereldstad. Een stad waarin naar schatting 80 verschillende nationaliteiten leven. De komende maanden gaan we - samen met vriend en fotograaf Simon Ramboer - op zoek naar een aantal jongeren van vreemde origine. Aan de hand van tekst en portretten schetsen we hun levensverhaal. Hoe kwamen zij hier terecht? Hoe staan zij tegenover de resultaten van de enquête? Ervaren zij dit aan den lijve?
 
Wat kan hun cultuur bijbrengen aan de onze? Verscheidenheid is iets om te koesteren. Ellen Page verwoordde het in
 
haar coming out speech op prachtige wijze: "If we took just 5 minutes to recognize each other’s beauty, instead of attacking each other for our differences.
 
That’s not hard. It’s really an easier and better way to live. And ultimately, it saves lives." Een uitspraak die uitnodigt tot nadenken. Iets wat we ook van plan zijn met onze toekomstige blogserie.
 
Ben jij de persoon die we zoeken? Of ken je iemand die voldoet aan de voorwaarden? Stuur dan snel een mail naar hello@legohouse.be !