Proactieve woonbegeleiding is groot succes

04-08-2014 10:17

 

CAW Zuid-Oost-Vlaanderen organiseert in samenwerking met het OCMW Geraardsbergen een proactieve woonbegeleiding. “Met succes”, zegt ocmw-voorzitter David Larmuseau. “Voor zover bekend, werd in de 38 dossiers niemand uit zijn huis gezet. Die dienstverlening wordt dan ook voortgezet.”

Bewoners die kampen met  een achterstand bij de betaling van hun huur moeten voor de vrederechter verschijnen. En in vele gevallen volgt de uitzetting uit hun woning. Nochtans kan die in veel gevallen worden voorkomen.

Proactieve bemiddeling
Op het ogenblik dat een aanvraag binnenkomt bij de vrederechter wordt onmiddellijk de dienst ‘proactieve woonbegeleiding’ van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, het CAW Zuid-Oost-Vlaanderen , ingeschakeld. Nog voor de huurder twee of drie weken later op de zitting moet verschijnen, bemiddelt het CAW als ‘neutrale derde’ om de uithuiszetting te voorkomen en de bijbehorende extra kosten te vermijden.

38 dossiers
In de regio Geraardsbergen-Brakel-Zwalm  werden tussen de start, op 1 november 2013, en 27 mei 2014 45 dossiers ingediend: 38 uit Geraardsbergen, vier uit Brakel en drie uit Zwalm.
Het gaat bijna uitsluitend over private woningen die in meer dan de helft van de gevallen zijn bewoond door alleenstaanden die een vervangingsinkomen krijgen.
De gemiddelde huurachterstand van vier tot vijf maanden is het gevolg van een plotse daling van het inkomen, de opbouw van schulden, een te hoge huurprijs in verhouding tot het inkomen en geschillen over beloofde onderhoudswerken. Veel huurders kampen bovendien met een verslavingsproblematiek, relatieproblemen, detentie en psychosociale moeilijkheden.

Intensieve begeleiding loont
Uitgezonderd zeven personen, waarvan er vijf zijn vertrokken zonder een adres achter te laten, werd iedereen bereikt. De intensieve begeleiding omvatte zowel het vergezellen van de huurder naar de zitting op het vredegerecht, als hulp bij de aanvraag van budgetbeheer of een pro deo advocaat, en de toeleiding naar andere welzijnsdiensten, het doorsturen naar een persoonlijke advocaat en het zoeken naar een alternatieve huisvesting.
De resultaten zijn zeer positief, want voor zover bekend, is in geen enkel situatie overgegaan tot een uithuiszetting. Veel kwetsbare huurders verdedigden zich op de zitting van het vredegerecht en in de meeste gevallen werd de huurachterstand vereffend.

Knelpunten
Toch blijft een aantal knelpunten overeind. Wanneer een huurder geïnterneerd is, heeft de begeleiding geen zin. Bovendien kwam de slechte kwaliteit van sommige huurwoningen aan het licht. Wanneer het comfort en de leefbaarheid ontoereikend waren, werd de dienst ‘Onbewoonbaarheid’ van de stad ingeschakeld.
De ocmw-raad van 16 juli 2014 heeft dan ook unaniem beslist om de proactieve woonbegeleiding  van het CAW gedurende een jaar voort te zetten.