Preventieve woonbegeleiding wordt verlengd wegens groot succes

24-10-2015 11:11

 

CAW Zuid-Oost-Vlaanderen organiseert in samenwerking met het OCMW van Geraardsbergen een proactieve woonbegeleiding. “Met blijvend succes”, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘In Geraardsbergen werden in het voorbije anderhalf jaar 58 dossiers behandeld. En in de overgrote meerderheid werd een uit huiszetting voorkomen. Daarom wordt dit project verlengd.’

Complexe oorzaken
Een aantal bewoners van woningen kampen met een huurachterstal. De oorzaken zijn een schuldenproblematiek, een verlaagd inkomen en uitzonderlijke extra uitgaven. Soms is de huurprijs te hoog  in verhouding tot het inkomen en zijn er geschillen over onderhoudswerken. Dat alles hangt bij veel huurders samen met een verslavingsproblematiek, relatieproblemen, detentie en andere psychosociale  moeilijkheden. Velen zijn alleenstaand en leven van een vervangingsinkomen: een werkloosheidsuitkering, invaliditeit of een leefloon.

Preventieve aanpak
Wanneer de huurachterstal oploopt tot meer dan drie maanden, worden de betrokkenen voor de vrederechter gedaagd. Normaal volgt een uit huiszetting, maar die wordt in de meeste gevallen voorkomen. Want op het ogenblik dat een aanvraag binnenkomt bij de vrederechter wordt de dienst ‘preventieve woonbegeleiding’ van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, het CAW Zuid-Oost-Vlaanderen, ingeschakeld. Nog voor de huurder twee of drie weken later op de zitting verschijnt, wordt bemiddeld om de uit huiszetting te voorkomen en de bijbehorende extra kosten te vermijden.

58 dossiers
In de regio Geraardsbergen-Brakel-Zwalm werden tussen 1 januari 2014 en 31 juli 2015 68 dossiers ingediend, waarvan 58 uit Geraardsbergen. ‘Dankzij de extra middelen van de Vlaamse overheid konden in de periode van mei tot en met juli dertien extra dossiers worden behandeld’, weet OCMW-voorzitter David Larmuseau. Bij 61 van de 68 dossiers kon de huurder worden bereikt en werd actie ondernomen.

Aanklampende aanpak loont
De laagdrempelige en intensieve begeleiding omvatte zowel het vergezellen van de huurder naar de zitting op het vredegerecht, als hulp bij de aanvraag van budgetbeheer of de inschakeling van een pro deo advocaat. ‘Een aanklampende aanpak was noodzakelijk om tot goede resultaten te komen’, weet de OCMW-voorzitter. Veel tijd en energie ging naar het motiveren van de mensen om naar de zitting te komen en de hulp bij het uitoefenen van het recht op verdediging. De kwetsbare huurders kregen informatie over hun rechten en plichten en ook een erkenning van hun probleem. ‘De resultaten zijn zeer positief’, beklemtoont Larmuseau. ‘Veel kwetsbare huurders verdedigden zich op de zitting en in de meeste gevallen werd de huurachterstand vereffend. In het merendeel van de gevallen werd de effectieve uit huiszetting voorkomen. En wanneer die effectief plaatsvond, werd een alternatief gevonden via het Sociaal Verhuur Kantoor.’

Project verlengd
‘Het OCMW-bestuur heeft als van de goede resultaten dan ook beslist om dit project te verlengen’, besluit Larmuseau

 

Bron : 9500news