Premie van € 250 voor gezinsactiviteiten

19-11-2014 15:53

Geraardsbergse verenigingen kunnen voor de organisatie van gezinsvriendelijke activiteiten een premie aanvragen van € 250. De jongste gemeenteraad keurde een subsidiereglement goed.

 

 

Geraardsbergen ondertekende vorig jaar het charter ‘Gezinsvriendelijke gemeente’. Het is de ambitie van het bestuur om de komende jaren werk te maken van een gezinsvriendelijk beleid.
Een eerste belangrijke stap is de goedkeuring door de gemeenteraad op 4 november van een subsidiereglement voor de ondersteuning van gezinsvriendelijke activiteiten.

Via deze subsidie worden initiatieven rond gezinswerking ondersteund. Bovendien wordt de uitbouw van sociale en informele netwerken rond gezinnen en allerhande activiteiten bevorderd, ook op het vlak van ontspanning. Naast de ondersteuning van gezinnen ligt de nadruk bij de acties op de duurzaamheid en het gezondheidsaspect.

“Het is onze bedoeling om de organisatie van gezinsvriendelijke activiteiten te stimuleren”, zegt Schepen van Sociale Zaken en Welzijn David Larmuseau.

Er wordt voorzien in een premie van € 250 per activiteit. Verenigingen kunnen nooit meer dan drie aanvragen indienen per jaar en de combinatie met een andere subsidie van de stad is uitgesloten.

De aanvragen moeten minstens drie maanden op voorhand worden ingediend. Wel kunnen voor de activiteiten tot 4 februari 2015 de aanvragen nog tot 1 december worden ingediend. De beoordeling van de aanvragen gebeurt door de Gezinsraad, waarna het College van burgemeester en schepenen de subsidie toekent.

PRAKTISCH
Het subsidiereglement en het aanvraagformulier kan u bekomen via de website www.geraardsbergen.be bij de subsidiereglementen en op de Dienst Samenleving van de Stad Geraardsbergen, Weverijstraat 20, tel. 054/43.45.14 en e-mail samenleving@geraardsbergen.be