Politieraad maandag 22 juni 2015 om 20.00u

15-06-2015 10:35

 

Maandag 22 juni 2015 om 20.00u gaat de politieraad door in de vergaderzaal van de lokale politie Geraardsbergen/Lierde, Denderstraat 27 te Geraardsbergen.

Agenda:

Openbare zitting:

1.       Goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begrotings- en jaarrekening 2013: akteneming door de raad

2.       Vaststellen en goedkeuren van de begrotings- en jaarrekening 2014

3.       Aankoop ademanalysetoestellen: goedkeuren raming, offerte en machtigen van het politiecollege om aan te kopen

4.       Aankoop van een functievoertuig: goedkeuren raming en machtigen van het politiecollege om aan te kopen via het open raamcontract van de federale politie

5.       Vacant verklaren van twee functies van inspecteur voor de dienst ‘Interventie & Onthaal’

6.       Bekrachtigen door de raad van de politiecollegebeslissing d.d. 03.04.2015 inzake het vacant verklaren van een functie van inspecteur voor de dienst ‘Interventie & Onthaal’

De zitting kan bijgewoond worden, gelieve vooraf aan te melden bij de onthaalmedewerkers, Denderstraat 27 te Geraardsbergen.