Politieraad dinsdag 20 oktober 2015

19-10-2015 10:54

 

Dinsdag 20 oktober 2015 om 20.00u gaat de politieraad door in de vergaderzaal van de lokale politie Geraardsbergen/Lierde, Denderstraat 27 te Geraardsbergen.

Agenda:

Openbare zitting:

  1. Vaststellen en goedkeuren van de begrotingswijzigingen 2015
  2. Vaststellen en goedkeuren van de begroting 2016
  3. Aankoop van een digitale snelheidsmeter: goedkeuren raming, bestek, gunningswijze en machtigen van het politiecollege om de opdracht te gunnen
  4. Aankoop & implementatie van een mobile office omgeving voor de politiezone: goedkeuren raming, bestek, gunningswijze en machtigen van het politiecollege om de opdracht te gunnen
  5. Ontbinding vzw Oost-Vlaamse Politieacademie (OPAC): akkoordverklaring door de politieraad
  6. Bekrachtigen door de raad van de politiecollegebeslissingen d.d. 22.06.2015 inzake het vacant verklaren van een functie van inspecteur voor de dienst ‘Interventie & Onthaal’ en het vacant verklaren van een functie van hoofdinspecteur voor de dienst ‘Lokale Recherche’

De zitting kan bijgewoond worden, gelieve vooraf aan te melden bij de onthaalmedewerkers, Denderstraat 27 te Geraardsbergen.