Politie Geraardsbergen-Lierde presenteert jaarverslag 2014

24-06-2015 19:19

In 2014 werd gestart met de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan 2014-2017.  Om dit te laten slagen werd de organisatiestructuur van de  politiezone Geraardsbergen/Lierde grondig gewijzigd.  Er wort teruggeblikt op het voorbije werkjaar en meegegeven welke projecten in de toekomst op stapel staan.

 

Buurtpolitieteams

Op 1 januari 2014 werd de organisatiestructuur van de politiezone gewijzigd. Het zwaartepunt van de organisatie werd verlegd van de interventiedienst naar de wijkdienst.  De lokale politie Geraardsbergen/Lierde heeft resoluut gekozen voor een burgergerichte politiezorg waarbij de kernwoorden partnerschap, zichtbaarheid, aanspreekbaarheid en communicatie de basis van de organisatie vormen.

De wijkpolitie wordt vorm gegeven door de dienst buurtpolitie, ingedeeld in vier teams, elk verantwoordelijk voor 1 sector van het grondgebied van de politiezone.

Zichtbaarheid en aanspreekbaarheid weerspiegelen zich in het aantal uren aanwezigheid op het terrein: 41205 in 2013 en 46293 uren in 2014, dit is een stijging met 12,3%.

 

Criminaliteitscijfers

Het aantal inbraken in woningen bleef op 1 na gelijk: 142 in 2014 t.o.v. 143 in 2013. 

De strijd die geleverd wordt tegen het legaal en illegaal middelenmisbruik resulteerde in een stijging van het aantal dossiers met 13% ten opzichte van 2013.

In 2014 werden 320 personen aangehouden, 26 personen werden door de onderzoeksrechter onder mandaat geplaatst.

De hoge cijfers zijn een weerspiegeling van de prioritaire aanpak van overlast door legaal en illegaal middelenmisbruik.

 

Verkeersveiligheid

 

Bij verkeerscontroles werden 3566 bestuurders aan een ademtest onderworpen, 5% van de bestuurders bleek in overtreding. In 2013 werden 2891 bestuurders gecontroleerd, 4% was in overtreding.

“De gerichte en kleinschalige controles in samenwerking met de Douane en de Vlaamse Belastingsdienst leveren duidelijk resultaat op: er werd 50.000 euro achterstallige verkeersbelasting geïnd”, zegt korpschef De Landsheer.

“De resultaten van de verkeerscontroles tonen aan dat deze noodzakelijk blijven”, geeft Jurgen Soetens, burgemeester van Lierde aan.  “We hebben niet altijd een invloed op de oorzaken van verkeersongevallen, daarom blijven we streven naar een mentaliteitswijziging bij alle bestuurders.”

 

Toekomst

 

In het kader van SAVE-CHARTER zal de lokale politie Geraardsbergen/Lierde in 2015 actief ondersteuning bieden aan het uitwerken van een verkeersveiligheidsproject voor de scholen op het grondgebied.  Daarbij zal worden gewerkt in partnerschap met de scholen en de dorpsraden.

Het actieplan "verkeersongevallen met vluchtmisdrijf" wordt verder uitgewerkt.  Binnen de directie operaties zullen de eerste contacten gelegd worden met verzekeringsmakelaars en autohandelaars.  Dit project verloopt in partnerschap met de Coördinatie en Steundienst Oost-Vlaanderen van de federale politie.

In het kader van de prioriteit "legaal en illegaal middelenmisbruik" wordt intensief samengewerkt met de stad Geraardsbergen, de gemeente Lierde, PISAD, CLB, NMBS en de scholen op het grondgebied. Het MEGA project wordt ook dit jaar aangeboden voor de zesdejaars van het lager onderwijs. De problematiek van het middelenmisbruik wordt ook extra onder de aandacht gebracht bij leerkrachten en medewerkers van het secundair onderwijs; voor hen worden informatiesessies georganiseerd over symptomen en productkennis.

Burgemeester Guido De Padt: “ Sluikstorten is een doorn in het oog van vele mensen. We gaan dan ook onderzoeken op welke wijze er in Geraardsbergen camera’s kunnen worden ingezet om dit fenomeen te bestrijden.”

 

Overlast

De aanpak van overlast door de inzet van meer en beter blauw werpt zijn vruchten af.  Er is een sterke daling in de meldingen van overlast en vandalisme.

Door het optimaliseren van de inzet van de patrouillehond zal ook deze in de nabije toekomst meer ingezet worden bij evenementen.  De aankoop van het patrouillevoertuig voor de hondengeleider zal er ook voor zorgen dat deze zichtbaarder aanwezig is in het straatbeeld.