Plaatsverbod voor aantal jongeren op en rond het speelplein De Plage

17-07-2015 14:58

 

In opvolging van de rellen die verleden zondag plaatsgrepen rond het speelplein De Plage, nodigde burgemeester Guido De Padt vandaag  tien jongeren uit in het kader van de opstart van de procedure om een plaatsverbod op te leggen.  Dit gebeurde in toepassing van art. 134 sexies van de Nieuwe Gemeentewet.

Vijf jongeren kwamen opdagen en werden gehoord -allen in bijzijn van ouders of familie-, twee vroegen een uitstel en zullen volgende week gehoord worden, en drie lieten verstek gaan.

Burgemeester De Padt besliste dat vanaf morgen en dit  gedurende één maand, een plaatsverbod zal gelden voor acht jongeren over de ganse site van het speelplein De Plage, inclusief het café aldaar.  

Voor twee andere jongeren volgt een beslissing volgende week.

Het negeren van het verbod kan o.m. aanleiding geven tot het opleggen van een GAS-boete tot 250 EUR.

De burgemeester wil op die manier de verstoring van de openbare orde en de overlast aanpakken, zonder dat dergelijke maatregel als een individuele sanctie hoeft te  worden beschouwd.

Aldus wordt ook vermeden dat er gedurende een maand verdere contacten kunnen plaatsgrijpen tussen al diegenen die bij de rellen betrokken waren en ook anderen.

Guido De Padt  stelt dat de kinderen verder moeten kunnen blijven spelen op een ruimte die juist voor hen is bestemd en degelijk werd aangelegd met speel- en sportinfrastructuur.