Peter-meterproject in het Sint-Franciscusinstituut

02-09-2015 10:28

Elk jaar opnieuw worden de nieuwkomers in de school opgevangen door hen die op het einde van dit schooljaar de school hopen te verlaten …

Waarbij, zoals het officieel verwoordt wordt, het de bedoeling is ‘de samenhorigheid en het welbevinden van de eerstejaars onder elkaar en in de klas te bevorderen“.

Het aanbieden van aanspreekpunten voor de nieuwe leerlingen“, waarmee de grote meisjes en jongens van het zesde bedoeld worden. En “het leren omgaan met de nieuwe omgeving“.

spelnamiddag

De leerlingen van het eerste leerjaar maakten kennis met hun meters en peters. Waarbij niet geopteerd wordt voor individueel meter- of peterschap, maar wel een groep die zich bekommert over de andere, veelal 5 jaar jongere groep.

Vuur-, lucht-, hutten- en vlaggespel zijn naast teambuilding, kooprace, waterput en andere zoals go-cartrace en estafettespel de leuke activiteiten waardoor het ijs gebroken werd.

Al moest er wel eens naar binnen gevlucht worden voor de regen …

De 6des die uitgedost waren als Avatar, de Afrikaantjes, Midden-Aarde en de Amerikanen, waren goed voorbereid, tijdens de laatste dagen van juni én augustus, en maakten van de dag een groot succes !

Filmpjes vindt u op de facebookpagina van ’t Brakelt …

Bron : www.tbrakelt.be