Personeel keurt compromisvoorstel tussen vakbonden en ASZ-directie goed

29-09-2014 19:36

Het nieuwe besparingsvoorstel dat vorige week vrijdag in extremis nog tot een compromis leidde tussen de ASZ-directie en de vakbonden, werd vandaag aan het personeel voorgelegd. Dit gebeurde op drie personeelsvergaderingen die op de campussen Aalst, Geraardsbergen en Wetteren  in de loop van de dag werden georganiseerd. Een kleine meerderheid  van het personeel sprak zich positief uit over het voorstel.

 

Het voorstel bestond uit vier delen:

* het terugschroeven van de tweede pensioenpijler van de contractuele personeelsleden naar een marge van 2% tot 4%, afhankelijk van de anciënniteit van het personeelslid;

* het afschaffen van drie halve dagen dienstvrijstelling voor Kerst, Nieuwjaar en Pasen;

* het inleveren van 2 dagen vakantie door de vast benoemde personeelsleden;

* een evaluatiemoment van het geheel in 2020.

 

Aangezien met dit voorstel niet de vooropgestelde besparingsdoelstelling wordt bereikt, werden de geneesheren bereid gevonden nog een extra inspanning te doen om dit te compenseren.

 

Zoals dit met de vakbonden vooraf werd afgesproken, wordt dit voorstel in een nieuw protocol gegoten dat op dinsdag 30/9 officieel ter ondertekening aan de vakbonden zal worden voorgelegd. De vakbonden hebben gesteld dit te zullen ondertekenen voor ‘akkoord’, weliswaar met opmerkingen.  In de namiddag zullen de raad van bestuur en de algemene vergadering van het ASZ hierover een definitieve beslissing nemen.  De eerder afgekondigde staking zal niet doorgaan.

 

Mogelijk komt hiermee een einde aan de sociale onrust van de afgelopen weken en kunnen de noodzakelijke besparingsmaatregelen tijdig worden geïmplementeerd.

 

“Burgemeester Guido De Padt en ocmw-voorzitter David Larmuseau  woonden de personeelsvergadering in Geraardsbergen bij. De burgemeester hield er een pleidooi voor het aanvaarden van het voorstel, omdat mede op die manier de toekomst van het Geraardsbergs ziekenhuis  én de tewerkstelling van meer dan 300 personeelsleden kan worden gevrijwaard. Een ruime  meerderheid van de Geraardsbergse personeelsleden stemde voor het voorstel en tegen verdere staking. Guido De Padt spreekt dan ook  zijn grote waardering en respect uit voor al het personeel en de artsen.”