PERSNOTA: COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN / VAST BUREAU 9 SEPTEMBER 2019

14-09-2019 00:00
Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwam op 9 september 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Brakel neemt op 17 oktober 2019 deel aan de YOUCA Action Day (https://www.youca.be/).
Een overheidsopdracht is opgestart met het oog op het borstelen en verwijderen van onkruiden van wegen, watergreppels, borduren, kasseistroken, stoepranden en wandelpaden.
Een nieuwe onderzoeksfase in het project Trage Wegen wordt gestart. Hierbij komt de klemtoon te liggen op Nederbrakel; dit nadat de voorbije jaren andere deelgemeenten aan bod kwamen.
Op 12 oktober 2019 is er de Dag van de Duisternis.
Ook dit jaar is er i.s.m. met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen een boomplantactie.
Er zal onderzocht worden of het mogelijk is om eekhoornbruggen in de gemeente te plaatsen.
De gemeentelijke gebouwen en kerken werden onderzocht naar de aanwezigheid van asbest. Kennis is genomen van het resultaat van dit onderzoek.
Subsidies betreffende infrastructuur, tenten en preventie werden toegekend aan jeugdverenigingen.
 
(Bron: Gemeente Brakel)
De volgende gemeente- en OCMW-raad zal op maandag 30 september 2019 doorgaanHet college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwam op 9 september 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Brakel neemt op 17 oktober 2019 deel aan de YOUCA Action Day (https://www.youca.be/).
Een overheidsopdracht is opgestart met het oog op het borstelen en verwijderen van onkruiden van wegen, watergreppels, borduren, kasseistroken, stoepranden en wandelpaden.
Een nieuwe onderzoeksfase in het project Trage Wegen wordt gestart. Hierbij komt de klemtoon te liggen op Nederbrakel; dit nadat de voorbije jaren andere deelgemeenten aan bod kwamen.
Op 12 oktober 2019 is er de Dag van de Duisternis.
Ook dit jaar is er i.s.m. met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen een boomplantactie.
Er zal onderzocht worden of het mogelijk is om eekhoornbruggen in de gemeente te plaatsen.
De gemeentelijke gebouwen en kerken werden onderzocht naar de aanwezigheid van asbest. Kennis is genomen van het resultaat van dit onderzoek.
Subsidies betreffende infrastructuur, tenten en preventie werden toegekend aan jeugdverenigingen.
De volgende gemeente- en OCMW-raad zal op maandag 30 september 2019 doorgaan