Partnergeweld - prioritaire en multidisciplinaire aanpak binnen de Politiezone Geraardsbergen-Lierde

28-01-2015 21:30We lazen het al eerder deze week in de kranten : in 2013 kwamen er in ons land 162 mensen om het leven door partnergeweld. De politie kreeg ook datzelfde jaar 39.746 meldingen van partnergeweld. Partnergeweld wordt ook pas erg laat gemeld, gemiddeld na 35 "incidenten".
De politie Geraardsbergen-Lierde heeft zich geëngageerd tot de aanpak van partnergeweld Dit is dan ook één van de prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 van de politiezone. 
De aanpak van intrafamiliaal geweld is een complexe materie.  Veel gevallen blijven verborgen binnen de relatie om redenen van schaamte of schuld, financiële afhankelijkheid of hoop op beterschap.  Religie en cultuurverschillen vormen eveneens een drempel voor slachtoffers.  De hulpverlening wordt meestal pas verwittigd als de zaken al ver geëscaleerd zijn.
De opvolging van de gezinssituatie is dan van groot belang omdat recidive regelmatig voorkomt. 
Burgemeester De Padt: "Om die reden hebben we in Geraardsbergen gekozen voor een integrale en geïntegreerde aanpak. Deze vorm van geweld is niet alleen niet-tolereerbaar, maar is soms ook het gevolg van verschillende oorzaken, reden waarom dit gewelddadig gedrag multidisciplinair dient benaderd te worden.”  
Er wordt veel belang gehecht aan samenwerking met de diverse partners, zoals het openbaar ministerie en het Centrum Algemeen Welzijnswerk.
"De politie neemt elke aangifte van partnergeweld ernstig, de nadruk ligt enerzijds op het bestraffen en anderzijds op het terechtwijzen van de dader" zegt korpschef Jurgen De Landsheer. 
De begeleiding van dader en slachtoffer is voor de integrale werking een prioriteit. 
Projectleider bij de politie Geraardsbergen/Lierde, Christophe Temmerman is zich bewust van het probleem: "De grote uitdaging is de aangiftebereidheid bij het slachtoffer, maar ook getuigen, te verhogen".
Momenteel krijgen de inspecteurs van de politiezone Geraardsbergen-Lierde een bijkomende opleiding aangaande de aanpak van partnergeweld. De kernwoorden hierbij zijn empathie voor de slachtoffers, samenwerking met andere partners en kwaliteit van de vaststellingen.
In 2014 merken we een significante terugval van het aantal vastgestelde feiten ten opzichte van de vorige jaren. Toch blijft aandacht voor het fenomeen noodzakelijk. Partnergeweld blijft een serieuze zaak. Slachtoffers kunnen zeker geholpen worden als ze de stap zetten naar de politie of hulpverlening. 
NB. De aangiftes daalden in 2014 van 78 naar 62, maar we willen heel voorzichtig omgaan met die cijfers. De omschrijving intrafamiliaal geweld wordt momenteel herbekeken en binnen de nieuwe definitie kunnen we volgend jaar de cijfers mogelijks fors zien stijgen.