Partnergeweld: integrale en geïntegreerde aanpak loont

11-08-2014 16:51

 

In bijlage het provinciale rapport met feedback over de gedane inspanningen die er binnen een ruim provinciaal en gemeentelijk samenwerkingsverband (provincie-27 lokale besturen-15 politiezones-CAW) in 2013 gebeurden rond partnergeweld.

U zal opmerken dat de provincie dergelijke samenwerking niet langer kan en mag ondersteunen, hetgeen Burgemeester Guido De Padt betreurt: "de inmiddels opgedane expertise gaat verloren en het is zeer de vraag of de Vlaamse administratie even dicht bij de lokale overheden zal staan dan de provinciale."

"Wat de situatie in Geraardsbergen betreft, kan het volgende vastgesteld worden : intrafamiliaal geweld werd in het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 opnieuw weerhouden als zonale prioriteit. Dit voornamelijk omdat, ondanks het actief beleid dat gevoerd wordt, er geen daling is van het aantal processen-verbaal. De lokale politie Geraardsbergen/Lierde wil samen met haar partners in de veiligheidsketen de problematiek in beeld brengen en de aangiftebereidheid verhogen. Het vermoeden bestaat dat er van een aantal feiten geen aangifte wordt gedaan. Bovendien is er momenteel geen zicht op de diversiteit in aangiftebereidheid bij de diverse bevolkingsgroepen.
De lokale politie zal extra inspanningen leveren inzake sensibilisering om de aangiftebereidheid te verhogen. De procedures inzake de vaststelling van intrafamiliaal geweld worden strikt opgevolgd door het parket."

 

 

2011

2012

2013

2014 (tem 30/06)

aantal dossiers

78

66

74

20

 

Burgemeester De Padt is van oordeel dat een blijvende aandacht voor deze onderschatte en soms zeer pijnlijke vorm van geweld absoluut noodzakelijk is. Hij is ervan overtuigd dat een zeer strikte opvolging en ruime sensibilisering bijdraagt tot een effectieve hulpverlening.

 

Lees hier het rapport rond partnergeweld