Parkeerkaart voor gezondheidswerkers ingevoerd

12-06-2014 10:54

 

In het Centrum van de Stad Geraardsbergen bestonden tot voor kort voorbehouden plaatsen voor gezondheidswerkers. Er werd enkele jaren geleden een regeling uitgewerkt om een oplossing te bieden aan het parkeerprobleem van onder verpleegsters in de thuiszorg, dokters en kinesitherapeuten op huisbezoek, om hen toe te laten een parkeerplaats te vinden in het stadscentrum.

 

De zogenaamde zorgwerkers konden volgens deze regeling een parkeerkaart aankopen bij de Stad die hen dan het recht verleende op deze voorbehouden plaatsen (onder meer Stationsplein – Grotestraat) te parkeren.

Bij navraag bij de financieel beheerder van de Stad werden er in 2013 slechts vier parkeerkaarten voor gezondheidswerkers uitgereikt waarvan drie aan mensen van de thuiszorg en één dokter, hetgeen op er wees dat deze regeling in de praktijk geen oplossing bood.

Navraag bij de huisartsen leerde dat zij het systeem onwerkbaar vonden omdat zij er slechts gebruik van maken wanneer zij in de onmiddellijke omgeving van zo’n voorbehouden parkeerplaats bij een patiënt moeten zijn, doch anders te veel tijd verliezen wanneer zij vanaf deze voorbehouden parkeerplaats nog honderden meters te voet dienen te stappen.

Op deze wijze werden in het stadscentrum bovendien parkeerplaatsen voorbehouden die door niemand gebruikt werden.

Het was gemeenteraadslid Rurik Van Landuyt die de kat de bel aan bond en op de gemeenteraad van oktober 2013 hierover interpelleerde.

Hij stelde voor om de bestaande regeling af te schaffen en een parkeerkaart in te voeren voor gezondheidswerkers, waarbij zij onder strikte voorwaarden en beperkt in de tijd kunnen parkeren in de blauwe en de betalende zone op alle vrije parkeerplaatsen, alsook voor private inritten en garagepoorten waarvoor door de bewoner toestemming werd verleend.

 

Schepen Erwin Franceus ging met deze informatie aan de slag en deed het nodige om een nieuwe regeling voor te bereiden. 

Zo werd naast de aanpassing in de parkeerregeling voor bewoners op de gemeenteraad van 10 juni 2014 ook een parkeerkaart ‘P + Z’ (parkeer + zorg) ingevoerd. 

Een gemeentelijk initiatief waarbij een bewoner zijn/haar inrij als parkeerplaats aanbiedt aan zorgverstrekkers tijdens de uitvoering van de zorg. De bewoner bevestigt een sticker op zijn garagepoort, waarmee de bewoner aan de zorgverstrekker aangeeft dat hij/zij zijn/haar inrij ter beschikking stelt.

 

In deze regeling bekomen huisartsen, thuisverplegers en kinesitherapeuten een gepersonaliseerde parkeerkaart, waarmee zij de mogelijkheid hebben gedurende maximaal 30 minuten gratis te parkeren voor het uitvoeren van de zorg. Ter controle hiervan moet de zorgverstrekker samen met de P+Z-kaart een parkeerschijf zichtbaar vooraan in de wagen leggen en de aanvang van het parkeren aanduiden. 

De aanbieder/bewoner kan steeds zijn deelname aan P+Z stopzetten door zijn sticker van de garagepoort te verwijderen en zich tegelijkertijd af te melden bij de stad.

 

Bron : 9500news