Paddenoversteek door Natuurpunt … ook in Elst

05-03-2014 10:43
 
Net zoals elk jaar trouwens werden er aan de Dompels te Elst door de gemeentelijke technische dienst schotten gezet aan de rand van de weg. Om te bekomen dat de uit hun winterslaap ontwaakte padden zouden overreden worden bij hun oversteek naar de poelen aan de andere kant van de straat …
 
Roger D’Homme was er alvast vandaag en vanavond bij om de ‘gevangen’ padden uit de emmers te halen en bij de poel af te zetten ;-)
 
paddenoverzet ?
 
‘Amfibieën verblijven in de winter niet in het water, maar houden een winterslaap verstopt onder bladeren en takken of in de grond. In het voorjaar trekken ze naar beken en poelen om er te paren en eitjes af te zetten.
 
Door ons dichte wegennetwerk moeten de amfibieën tijdens hun voortplantingstocht vaak straten oversteken. Dat doen ze tijdens de schemering of de vroege nacht. Wanneer een auto hun pad kruist, eindigt zo’n tocht vaak in een platte dood. Om deze verkeersslachtoffers te voorkomen, organiseert Natuurpunt paddenoverzetacties. Met speciale schermen worden de padden naar emmers geleid die door vrijwilligers regelmatig geleegd worden aan de andere kant van de straat. Daar kunnen de padden hun tocht weer verder zetten.’
 
zie ook de link naar de website van Natuurpunt, HIER