Overzicht geplande en uitgevoerde openbare werken Geraardsbergen

30-06-2015 21:12

Misschien heeft u de voorbije maanden hinder ondervonden door werken die, in opdracht van het stadsbestuur, uitgevoerd werden door verschillende aannemers. Deze werken waren er onder meer om de openbare veiligheid en netheid te verbeteren, maar ook om verouderde straten en rioleringen grondig te vernieuwen. Ook de deelgemeenten werden aangepakt.

De meeste van deze werken zijn nu beëindigd. Schepen van openbare werken Erwin Franceus is fier op het resultaat.

Eerder reeds werden voetpaden aangelegd in o.a. de Zonnebloemstraat en de Boelarestraat maar recent werden nieuwe voetpaden aangelegd in de Wallestraat te Waarbeke. 

Onkerzele kwam aan bod met het lang verwachte voetpad in de Kampstraat. Ook werd een gedeeltelijk fietspad aangelegd en zullen de kruispunten met de Volder- en Botermelkstraat enerzijds en anderzijds met de Onkerzelestraat ook volledig herschilderd worden. 

Te Overboelare werd door de aanleg van het voetpad langs de Groteweg (deel tussen de Fabrieks- en Kasteelstraat), eindelijk de verbinding gemaakt tussen het stadscentrum en de dorpskern van Overboelare.

De totale kost voor deze voetpaden bij aanbesteding bedroeg ongeveer € 115.000 zonder de meer-werken die dergelijke werken meestal met zich meebrengen.

Ook diverse betonvakken werden geheel of gedeeltelijk vernieuwd. 

Te Idegem was dit het geval in de Bareelstraat, de Hollestraat en de Ninoofsestraat. 

Te Nieuwenhove werd de Hoogstraat aangepakt en te Ophasselt de Alfonslaan, de Boesberg en de Vrijheid. In Smeerebbe-Vloerzegem  de Varingstraat en in Zarlardinge de Longpont-, Reke- en Watermolenstraat.

"In totaal was dit een aanbesteding van € 216.000, eveneens zonder meer-werken. Deze herstellingswerken hebben er zeker voor gezorgd dat het comfort, zowel voor de bestuurders als voor de omwonenden, erop vooruit is gegaan", zegt Franceus.

Naast betonvakken werd ook het asfalt in enkele straten vernieuwd. Waar nodig zowel de onderlaag als de fundering. Het gaat hier over een deel van de Raspaillebosstraat te Grimminge, de Kerkhofstraat te Moerbeke, een deel van de Jan De Coomanstraat te Zandbergen en de Torenstraat te Zarlardinge. De aanbesteding hiervoor  was € 156.000 zonder meer-werken.

Tot slot werden in de Brusselsestraat ongeveer 800 m grasbetontegels geplaatst om een definitieve oplossing te bieden voor de diepe putten/sporen op het smalste gedeelte van deze weg. De kostprijs hiervoor bedroeg ongeveer € 44.000.

 

"Tijdens de uitvoering van al deze werken werd er verder volop gewerkt aan de voorbereiding van toekomstig geplande werken. De aanbestedingsprocedures voor het vernieuwen van asfaltwegen en betonvakken zijn zo goed als afgerond. Wellicht nog dit jaar zal de stad o.a. nog in volgende straten of delen ervan renoverings- en/of herstellingswerken uitvoeren: de Kampstraat, Zakkaai, Jan De Coomanstraat, Marktweg, Ganzestraat, Heirweg, …  .

Deze lijst is uiteraard nog onvolledig: zo is het dossier inzake de her-aanleg van voetpaden momenteel nog in volle voorbereiding.

Naast deze herstellings- en renovatiewerken werd eindelijk ook één van de oudste verbindingsstraten nl. de as Denderstraat - Abdijstraat aangepakt. Hier werden zowel de rioleringen als de voetpaden en het wegdek volledig vernieuwd. Zeer binnenkort wordt ook dit werk succesvol afgerond. In de Bovenkassei te Zandbergen is men momenteel volop aan de gang en hierna komen nog de Oude Steenweg en de as Molenstraat – Buizemontstraat aan bod. Ook niet te onderschatten, zeer grondige werken.

Dergelijke grote werken kunnen heel wat hinder veroorzaken aan de omwonenden. Gelukkig is dat slechts een tijdelijke hinder met zicht op een prachtige, goed functionerende straat achteraf.

Dat we de voorbije jaren en maanden binnen mijn dienst openbare werken, ‘bezig’ geweest zijn zal hieruit wellicht blijken", besluit Franceus.