Overheidsopdracht leveren brood en banket

24-11-2015 11:08

 

De raad voor maatschappelijk welzijn van OCMW Geraardsbergen besliste in zitting van 18 november 2015 een overheidsopdracht uit te schrijven voor het leveren van brood en banket op afroep.

Vanaf 1 maart 2016 wordt de catering terug in eigen beheer uitgevoerd, hierdoor is de dagelijkse levering van brood en de wekelijkse levering van gebak noodzakelijk.

De opdracht zal worden gegund door middel van een open offerteaanvraag met bekendmaking en kent een looptijd van 1 dienstjaar.

 

Het bestek en bijhorende inventaris staan online en u kan deze raadplegen via e-Procurement (e-Notification – https://enot.publicprocurement.be via bekendmakingen zoeken, bij voorkeur op naam zoeken: Geraardsbergen). De documenten kunnen ook rechtstreeks via de link opgenomen in het publicatiebericht gedownload worden. (https://cloud.3p.eu/Downloads/1/56/M5/2015)

De offertes moeten elektronisch worden overgemaakt via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be. Offertes op papier worden uitgesloten van deelname aan de procedure.

 

Opening van de offertes is voorzien op dinsdag 12 januari 2016 om 10u.