Over de kunst van het sterven

03-03-2014 10:33
 
De enige zekerheid in ons leven is dat we eens moeten sterven. En wie kent er niet de uitspraak: ‘als ik niet meer zelfstandig kan zijn, dan kan ik evengoed dood zijn’  of ‘als ik dement ben en ik ken mijn familie niet meer dan moeten ze mij een spuitje geven dat het gedaan is’. Veel mensen, veel meningen, en ook al veel wetten bij deze vragen rond het levenseinde.
 
 Door allerlei factoren zoals betere hygiëne, gezondheidszorg, voeding en dergelijke meer schuift de gemiddelde leeftijd alsmaar op.  Waar er vroeger veel over de hoofden van de mensen heen werd beslist in het gezondheidszorggebeuren, is het vandaag aan de individuele patiënt om zelf beslissingen te nemen.  Sinds een 10-tal jaar hebben we in België een wet op de patiëntenrechten, een wet op de palliatieve zorg en zelfs een wet betreffende de euthanasie.  In de woonzorgcentra bv. Sint-Franciscusrusthuis, Najaarszon & Het Neerhof in Brakel is men volop bezig met vroegtijdige zorgplanning.  Het zijn allemaal woorden die ons wel enigszins bekend in de oren klinken maar waarvan we draagwijdte vaak niet voldoende kennen.  Tegelijkertijd hebben we vaak uitgesproken meningen over wat we wel of niet willen. 
 
twee woensdagavonden 
 
Tijdens twee woensdagavonden in de Veertigdagentijd zal priester Bert Vanderhaegen, ethicus en hoofdaalmoezenier in het Universitair Ziekenhuis Gent ons doorheen deze thema’s loodsen.  Daarbij zal hij deze thema’s belichten vanuit een christelijk perspectief en enkele aanzetten geven voor een nieuwe ‘ars moriendi’ of ‘kunst van het sterven’ vanuit het verrijzenisgeloof. 
 
De eerste avond op woensdag 19 maart, feest van Sint-Jozef, zal hij anderhalf uur de thema’s inleiden en kort ingaan op dringende vragen.  De tweede avond op woensdag 2 april zal vooral bepaald worden door de vragen die door de aanwezigen nadien worden ingediend.  Zo krijgt men de tijd om alles wat te laten bezinken en op de tweede avond verder met elkaar in gesprek te gaan.
 
Welkom in de dekenale kerk van Nederbrakel voor deze geloofsavonden op 19 maart en 2 april, telkens van 19.30 tot 21 uur.