Opvang vluchtelingen in Geraardsbergen

27-08-2015 10:29

 

‘Pas over enkele maanden zal de toevloed van vluchtelingen ook doorsijpelen naar de steden en de gemeenten’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Rekening houdend met de draagkracht van het OCMW van Geraardsbergen willen wij ons steentje bijdragen.’

Ons land wordt, zoals alle landen in Europa, geconfronteerd met een massale toevloed van vluchtelingen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken roept op dat de OCMW’s bijkomend 1.600 plaatsen creëren voor de opvang van vluchtelingen.

Geen aanbod op dit moment
De Lokale Opvanginitiatieven (LOI’s) van het OCMW van Geraardsbergen stonden jarenlang in voor de opvang van vluchtelingen. Daartoe werden ook twee woningen gehuurd. ‘Maar die werking werd vanaf 2013 afgebouwd wegens de kleine vraag’, verduidelijkt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Er was ook minder opvangcapaciteit nodig. Bovendien is de sociale last in Geraardsbergen al zeer groot. Het OCMW doet zeer grote inspanningen voor de sociaal zwakkeren.’

Vluchtelingen
Maar in die toestand komt verandering door de vluchtelingencrisis in Europa. In juni stond Geraardsbergen in voor de opvang 116 vreemdelingen. En in juli bedroeg dat cijfer 108. Die komen uit meer dan dertig landen. Het grootst in aantal zijn de Armeniërs en Russen, gevolg door inwijkelingen uit Afghanistan en Kazachstan.
Zij maken gebruik van de diensten van het OCMW: leefloon, equivalent steun en tussenkomst bij medische kosten.

Grotere toestroom verwacht
‘De huidige vluchtelingenstroom zal pas de volgende maanden ook voelbaar zijn tot in Geraardsbergen’, weet Larmuseau. ‘Momenteel komen deze mensen toe in Brussel en ze worden in eerste instantie opgevangen door Fedasiel. Daar krijgen zij materiële opvang. Pas na drie maanden volgt hun doorverwijzing naar de Lokale Opvanginitiatieven (LOI’s). Wel worden de Syriërs en asielzoekers uit oorlogsgebied van af nu versneld erkend en in het vreemdelingenregister ingeschreven, wat betekent dat ze leefloongerechtigd zijn. Vanaf dan kunnen ze op zoek naar een eigen huurwoning waar ze wensen te wonen.’

Bijdrage volgens draagkracht
Het OCMW staat positief tegenover de oproep van de staatssecretaris. ‘De noden zijn zeer groot en iedereen moet zijn steentje bijdragen’, vertelt de OCMW-voorzitter. ‘Positief is dat ook geld ter beschikking wordt gesteld uit het reservefonds van Fedasiel. Maar de bijkomende capaciteit van Geraardsbergen zal hoe dan ook beperkt zijn. Ik hoop dat de hogere overheid begrijpt dat wij niet onbeperkt bijkomend mensen kunnen opvangen. We vragen dan ook om rekening te houden met de draagkracht van het OCMW en de grote sociale last die wij nu al dragen.’ Ten slotte onderstreept de voorzitter dat het OCMW een humane en een goede opvang wil aanbieden.