Oproep koop in je buurt

30-04-2020 20:47
Het college van burgemeester en schepenen roept lokale ondernemers op zich gratis te registreren via www.koopinjebuurt.be
Corona heeft een flinke impact op ons dagelijks leven, niet in het minst op dat van de lokale ondernemer. Om ervoor te zorgen dat zij ons straks opnieuw met open armen kunnen ontvangen, is het belangrijk om lokaal te (blijven) kopen. Ook vanuit je kot.
Tot op heden zijn 33 handelaars geregistreerd; dit betekent dat nog een pak lokale ondernemers zich gratis kunnen registreren.
Meer informatie voor lokale ondernemers kan gevonden worden op https://koopinjebuurt.be/ondernemers
(Gemeente Brakel)