Oproep aan lokale ondernemers tot melden aanvragen Corona hinderpremie of compensatiepremie bij de Vlaamse overheid

07-04-2020 10:32
Het college van burgemeester en schepenen – in zitting dd. 6 april 2020 – heeft zich gebogen over de impact van de Corona-crisis op de lokale economie.
Het college zal de gemeenteraad alvast voorstellen om de retributies op de wekelijkse markt en kermissen op te heffen tot het eind van dit jaar.
Daarnaast wenst het college ook een financieel instrument uit te werken voor die lokale ondernemers in Brakel die de impact van de Corona-crisis voelen.
Teneinde de omvang hiervan in kaart te brengen, richt het college een oproep aan iedere lokale ondernemer in Brakel die de Corona hinderpremie of compensatiepremie heeft aangevraagd / zal aanvragen om zich te registreren bij de gemeente.
Dit kan via:
https://www.brakel.be/registratie-als-lokale-ondernemer-die-corona-hinderpremie-of-compensatiepremie-heeft-aangevraagd-zal-aanvragen/
(Gemeente Brakel)