Opname nieuwe leden Marnixring Vlaamse Ardennen

07-07-2015 11:19
 
 
Marnixring Vlaamse Ardennen, die tot doel heeft de Nederlands taal- en cultuurgemeenschap te dienen, breidt uit met 2 nieuwe leden. Op de laatste vergadering werden Marianne Bauwens uit Zarlardinge en Roland Goossens uit Zottegem opgenomen in de ring.  Voorzitter André De Temmerman hoopt om in het najaar van 2015 voor een verdere uitbreiding te kunnen zorgen.
Marnixring Vlaamse Ardennen heeft een ruime interesse voor het gehele maatschappelijke gebeuren, zowel wat de sociaaleconomische, culturele, staatkundige als milieuproblematiek betreft.