Opleiding poelmeester

01-04-2014 11:00
 
De voorbije 17 jaar kwamen er in de Vlaamse Ardennen zo’n 210 poelen bij, dit op vraag van inwoners die een beroep deden op het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen of op de Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender om een poel te laten graven of een bestaande poel te ruimen. Veel van die nieuwe of geruimde poelen barsten ondertussen van het leven. Maar wie weet welke soorten er allemaal een plaats in vinden? Ook veel van de eigenaars zijn niet vertrouwd met die veelheid aan leven.
Om de impact van al deze poelen op onze amfibieën, insectenlarven én vooral op de biodiversiteit na te gaan organiseert RLVA en de Bosgroep op 17 april een infoavond in de vergaderzaal van de sportzaal in de Jagersstraat 64 a te Brakel. De infoavond wordt verzorgd door Robert Jooris van de HYLA-werkgroep en Paul Haustraete van het RLVA en staat helemaal in het teken van de soortenrijkdom in een poel: het onderscheid tussen de verschillende amfibieën, herkennen van de verschillende insecten(larven), hoe zelf een fuik te maken, hoe de poel te onderzoeken en de gratis te gebruiken poelenkoffers als hulpmiddel. Op zaterdag 19 april trekken we te velde om een aantal poelen te onderzoeken.
Deze opleiding is een organisatie van Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender
Voor wie? Alle eigenaars van een poel, maar ook alle geïnteresseerden
Theorie: donderdagavond 17 april 2014 van 19u30 tot 22u
Praktijk: zaterdagvoormiddag 19 april van 10.00 – 12.00u
Waar? Theorie: Brakel, vergaderzaal sportzaal, Jagersstraat 64a
Praktijk: nog af te spreken
De deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk (uiterlijk op 14 april) via info@rlva.be
Foto’s en verdere info? beschikbaar op aanvraag: info@rlva.be of 055/207265