Opgelet Botulisme in visvijver de Rijdt in Brakel

11-08-2017 21:56

Botulisme is een vergiftiging door het vergif botuline waaraan vooral watervogels en vissen sterven. In het begin gaat het vooral gepaard met spierverlamming. Er zijn zeven verschillende typen botuline waaronder drie die gevaarlijk zijn voor de mens.

Essentieel bij de bestrijding van botulisme is het verwijderen van dode dieren. Wanneer een kadaver achterblijft wordt het water verontreinigd met botuline. Het is daarom zaak dat de gemeente zo snel mogelijk geattendeerd wordt op het voorkomen van dode vogels en vissen. Het gevaar voor mensen bij botulisme in vijvers en sloten is overigens niet het botuline (het vogel-type is niet erg gevaarlijk voor mensen), maar besmetting door allerlei bacteriën die voorkomen in de rottende kadavers.

Gelieve contact met dit water te vermijden
Raak geen dode dieren aan
Laat honden niet zwemmen
Vissen niet consumeren

Bij vragen of vinden van dode dieren bel 0496/089737

(Wnd Burgm S. Devleeschouwer)