Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen

17-07-2014 10:39

 

Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 gaan de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas in openbaar onderzoek.

Om de zes jaar worden stroomgebiedbeheerplannen opgemaakt. Hierin stelt de Vlaamse Regering maatregelen vast om de toestand van watersystemen te verbeteren en het overstromingsrisico te verminderen.

Gedurende zes maanden kan elke burger, organisatie of bedrijf de plannen raadplegen op de website www.volvanwater.been er op reageren.

De plannen van toepassing op de gemeente Brakel kunnen gevonden worden op:

Bovenscheldebekken

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/tweede-generatie/documenten/Bovenscheldebekken.pdf

Denderbekken

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/tweede-generatie/documenten/Denderbekken.pdf