Openbaar onderzoek RUP herschikking woongebied, woonuitbreidingsgebied, natuurgebied, terrein voor ambachtelijke bedrijven en KMO's Brakel

10-05-2017 10:59
15 mei - 13 juli: openbaar onderzoek RUP herschikking woongebied, woonuitbreidingsgebied, natuurgebied, terrein voor ambachtelijke bedrijven en KMO's

Klik hieronder voor het RUP zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad dd. 17 april 2017.

1° stedenbouwkundige voorschriften (klik hier)

2° Toelichtingsnota (klik hier)

3° Deelplan Michelbeke (klik hier)

4° Deelplan Nederbrakel (klik hier)

5° Deelplan Parike (klik hier)

6° Deelplan Zegelsem (klik hier)

Voor adviezen, bezwaren op opmerkingen dient u deze te richten naar de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO). Dit via:

1° via aangetekend schrijven, Gemeente Brakel, tav de GECORO, Marktplein 1, 9660 Brakel

2° via afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis, dienst ruimtelijke ordening, Marktplein 1, 9660 Brakel

3° via email: stedenbouw@brakel.be

(Gemeente Brakel)