Openbaar onderzoek plaatsen oeverversteviging

27-10-2015 11:08

 

Openbaar onderzoek inzake het plaatsen van oeverversteviging in de onbevaarbare waterloop 5.189C  ter hoogte van de doorsteek gelegen Pijlekaartstraat te 9506 Geraardsbergen (Schendelbeke).

Het stadsbestuur deelt mee dat, in uitvoering van de genoemde wetgeving, een openbaar onderzoek wordt gehouden inzake de aanvraag van nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar tot het plaatsen van oeverversteviging in de onbevaarbare waterloop 5.189C ter hoogte van de doorsteek gelegen Pijlekaartstraat te 9506 Geraardsbergen (Schendelbeke).

 

Het ontwerp met de stukken ligt ter inzage van het publiek in het Administratief Centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen, dienst Openbare werken, van donderdag 29 oktober 2015 tot en met de sluiting op donderdag 19 november 2015 om 12u ‘s middags.

 

De dienst Openbare werken is toegankelijk elke werkdag van 9u tot 12u, of op afspraak.

 

Iedereen die tegen genoemd ontwerp bezwaar willen aantekenen kan dit binnen de termijn van dit openbaar onderzoek schriftelijk aan het stadsbestuur bezorgen, tegen ontvangstbewijs, of per post (datum poststempel geldt als datum ontvangst) of per e-mail naar het adres openbare.werken@geraardsbergen.be.