Openb.onderz. tot 7/2/15-Afschaffen voetweg Smeerebbe-Vloerzegem

24-01-2015 11:19

 

Openbaar onderzoek tot 7 februari 2015: afschaffen van (een deel van) de voetweg nr 20 ter hoogte van Simoenstraat nr.15 te 9506 Smeerebbe-Vloerzege.

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van Geraardsbergen brengt ter algemene kennis dat een openbaar onderzoek is geopend, overeenkomstig de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en latere wijzigingen en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels tot organisatie van het openbaar onderzoek inzake de buurtwegen, houdende het afschaffen van (een deel van) de voetweg nr. 20, aanpalend of gelegen op de kadastrale percelen Afdeling 9, Sectie B , nrs. 181 C en 181 E.

De documenten met betrekking tot het afschaffen van (een deel van) de voetweg nr. 20 liggen voor iedereen ter inzage in het Administratief Centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen, bij de dienst Openbare werken, gedurende een periode van vijftien dagen, ingaande van donderdag 22 januari 2015 tot de sluiting van het openbaar onderzoek op vrijdag 6 februari 2015 om 12 uur.

Al wie omtrent dit plan en aanvraag bezwaren of opmerkingen heeft moet deze binnen de termijn van het openbaar onderzoek, uiterlijk vrijdag 6 februari 2015 om 12 uur, schriftelijk laten geworden aan het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Geraardsbergen.

Contactpersonen