Openb.onderz. tot 6/4/15 herinschaling Atlas onbevaarbare waterlopen

12-03-2015 10:43

 

Van 16 maart tot 6 april loopt een openbaar onderzoek inzake de herinschaling en de actualisatie van de Atlas van onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van Geraardsbergen.

Het ontwerp met de stukken ligt ter inzage van het publiek bij de dienst Openbare werken.

 

Voor meer informatie :

Dienst Openbare Werken, openbare.werken@geraardsbergen.be