Openb.onderz. tot 3/4/15 ontwerpplan oppervlaktedelfstoffenzone ‘Vlaamse Leemstreek’

05-02-2015 11:11

 

Op 19 december 2014 keurde de Vlaamse Regering het besluit houdende de voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vlaamse Leemstreek’ goed. Dit uitvoeringsplan heeft betrekking op delen van het grondgebied van Geraardsbergen, Haaltert, Ninove, Oudenaarde, Zottegem, Zwalm, Asse, Halle, Landen, Lennik en Tienen.

Er wordt tot 3 april 2015 een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij elke burger zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen kan indienen. Deze kunnen aangetekend verstuurd worden aan de Vlaamse regering, p/a Afdeling Gebieden en Projecten, Koning Albert II-laan 19 bus 16, 1210 Brussel of worden afgegeven tegen ontvangstbewijs bij de dienst Stedenbouw, Weverijstraat 20, Geraardsbergen.
Het dossier kan ingekeken worden via www2.vlaanderen.be


Meer info: Dienst Stedenbouw, 054 43 44 62, stedenbouw@geraardsbergen.be