Openb.onderz. tot 1/6/15-Afschaffen voetweg Smeerebbe-Vloerzegem

05-05-2015 08:50

 

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat een openbaar onderzoek is geopend houdende het afschaffen van een deel van de voetweg nr. 20, ter hoogte van Simoenstraat nr. 15, Smeerebbe-Vloerzegem, aanpalend of gelegen op de kadastrale percelen Afdeling 9, Sectie B , nrs. 181 C en 181 E.

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 1 mei 2015 tot en met 1 juni 2015.

 

De documenten liggen ter inzage in het Administratief Centrum, Weverijstraat 20, Geraardsbergen, bij de dienst Openbare werken (open elke werkdag van 9 tot 12 uur of op afspraak).

 

Wie hieromtrent bezwaren of opmerkingen heeft, kan deze uiterlijk op 1 juni 2015 om
12 uur, tegen ontvangstbewijs, schriftelijk meedelen aan het College van Burgemeester en Schepenen, per post (datum poststempel geldt als datum ontvangst) of via openbare.werken@geraardsbergen.be